Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen

de ouderraad

  • Ouders graag gezien

    03 november 2013 Lees verder
  • De helpende handen van de ouderraad

    10 oktober 2013 Lees verder

de OR in het kort

Alle ouders van de kinderen van De Startbaan zijn automatisch lid van de oudervereniging. De vereniging stelt zich - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de kinderen - ten doel de samenwerking tussen de ouders, schoolleiding en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van leerlingen te bevorderen. 

Om alle activiteiten te coördineren kent de oudervereniging een bestuur, de ouderraad (OR) genaamd. Deze ouderraad wordt voor drie jaar gekozen in de jaarlijkse algemene ledenvergadering en komt ieder schooljaar 5 tot 6 keer bijeen. Doel van dit overleg is de coördinatie van de activiteiten en de budgetverdeling van de commissie en de werkgroepen. Aan de ouderraadsvergadering nemen ook een teamlid en een vertegenwoordiger van de MR deel, om zaken van gemeenschappelijk belang goed af te kunnen stemmen. 

Contact / e-mail: OR@destartbaan.org  

agenda

vanuit de OR

mededelingen

Onze leden van de Ouderraad

De OR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De vergaderdata staan in de agenda van de OR op deze site en in de jaarkalender van de school. Voor vragen en / of opmerkingen kunt u bij de OR-leden zelf terecht of u kunt mailen naar: OR@destartbaan.org
 
In de OR van De Startbaan zitten de volgende leden.
 
Namens de ouders
Stijn Euverman
Ruud Vink
Diba van der Vlugt
Monique Postma
 
Namens het team:
Astrid van Klaveren
(leerkracht groep 4)
 
de ouderraad