Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen
de medezeggenschapsraad

Schoolplan 2015-2019

Afgelopen week heeft de MR ingestemd met het Schoolplan 2015-2019. Het schoolplan is op te vragen bij de directie.