Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen
de avonturenspeelplaats

de avonturenspeelplaats

Basisschool De Startbaan is een school waar de kinderen leren met hoofd, hart en handen en waar veel aandacht is voor mens en milieu. Wij stemmen het onderwijsaanbod en de inrichting van de school hierop af. Daarom op onze school een heuse avonturenspeelplaats, waar de kinderen onder schooltijd in een natuurlijke omgeving worden uitgedaagd te leren, te ervaren en te doen en dit na schooltijd met hun buurtgenootjes kunnen voortzetten.

   

De omgeving waarin kinderen spelen heeft veel invloed op hun gedrag. Speeltoestellen van bijvoorbeeld boomstammen, de mogelijkheid om plantjes en diertjes te ontdekken en struinen door het groen zorgen ervoor dat kinderen anders met elkaar spelen en meer in contact komen met de natuur. Uit ervaringen is gebleken dat de kinderen minder ruzie maken en een meer creatief spelgedrag ontwikkelen. Ook krijgen zij meer begrip voor het belang van natuur en milieu.