Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen
uw kind aanmelden

uw kind aanmelden

De Startbaan is een katholieke basisschool met een open aannamebeleid, waardoor ieder kind - ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging - bij ons van harte welkom is. Solidariteit, betrokkenheid en respect zijn hierbij kerngedragingen, die wij van eenieder binnen de school verwachten.  
 
Kinderen die voor het eerst naar school gaan
Kiest u De Startbaan als school voor uw kind(eren), dan kunt u dit kenbaar maken door het volledig ingevulde inschrijfformulier ondertekend aan ons te retourneren. 
HIER kunt u het inschrijfformulier downloaden. 
 
Na ontvangst en verwerking van het inschrijfformulier, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Hierin leest alles wat u weten moet, voordat uw kind bij ons op school begint.
 
Leerlingen van een andere school
Wanneer leerlingen al op een andere school ingeschreven staan, vindt na de eerste kennismaking met De Startbaan - voorafgaand aan de inschrijving - altijd eerst contact tussen de directies van twee scholen plaats. De directie zal in goed overleg besluiten of de betreffende leerling kan worden aangenomen. Hiervoor is een onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier van de vorige school noodzakelijk.
 
Leerlingen met een beperking (rugzakje)
Bij de aanmelding van kinderen met een beperking, is het van groot belang na te gaan of wij het kind met zijn of haar specifieke behoeften bij ons op school kunnen bieden wat nodig is. Bij deze afweging zijn in ieder geval de ouders, de intern begeleider en de directeur betrokken. Belangrijk bij deze afweging is, dat er een goed evenwicht moet zijn tussen de draagkracht van de school en de draaglast die de plaatsing met zich meebrengt. Dit voor de duur van de gehele schoolloopbaan van het kind.