Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen
jaarplanner

jaarplanner 2017-2018

Let op! Dit is een overzicht van een vorig schooljaar. Het geeft u een indruk van een deel van onze activiteiten!

 Augustus

21

22

23

30

 

opening van het schooljaar 2017-2018

eerste schooldag voor de nieuwe kleuters

vandaag worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd 

vandaag is de eerste vergadering van de leerlingenraad

 

September

4 - 8

11 - 22

21 - 22

 

 

deze week wordt het ontruimen van de school met de kinderen geoefend

informatieavonden over wat u en uw kind dit leerjaar kunnen verwachten

de kinderen zijn vrij; studiedag en vrije kermisdag

 

Oktober

5

4 - 15

11

13 - 22

25

29

 

 

Dag van de Leraar

Kinderboekenweek

vergadering van de leerlingenraad

herfstvakantie

vandaag worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd

wintertijd

 

November

13 - 17

20

24

27 - 8/12

29

 

 

deze week wordt de ontruimingsoefening in de groep besproken

start het Sinterklaasproject op school

rapport 1 wordt aan de kinderen van groep 3 t/m 8 mee naar huis gegeven

10-minuten gesprekken n.a.v. het eerste gesprek

vergadering van de leerlingenraad

 

December

5

5

11

21

22

23/12 - 7/1

 

 

wij hopen dat Sinterklaas 's ochtends een bezoek aan onze school brengt

de kinderen zijn om 12.00 uur vrij vanwege 'pakjesavond'

start het Kerstproject op school

18.00 - 19.30 uur Kerstviering op school

vanwege Kerst zijn de kinderen vandaag om 12.00 uur vrij

Kerstvakantie

 

Januari

10

24

29 - 9/2

 

 

vandaag worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd

vergadering van de leerlingenraad

toetsweek 1; in deze periode worden op school de Cito-toetsen afgenomen

 

Februari

9

24/2 - 5/3

 

 

Carnavalsmiddag op school; alle kinderen mogen die middag verkleed op school komen

Extra vrije dag voor de kinderen!

voorjaarsvakantie

 

Maart

7

14

23

25

26

26/3 - 6/4

29

 

 

vandaag worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd

vergadering van de leerlingenraad

rapport 2 wordt aan de kinderen van groep 3 t/m 7 mee naar huis gegeven

zomertijd

deze week wordt het ontruimen van de school met de kinderen geoefend

10-minuten gesprekken n.a.v. het tweede rapport

Goede Week viering op school

 

April

1 - 2

9 - 26

17 - 19

20

25

27/4 - 13/5

 

 

Paasweekend

Startbaan Cultureel Project

centrale eindtoets groep 8

Koningsspelen

vergadering van de leerlingenraad

Meivakantie

 

Mei

8 - 19

16

13

20 - 22

 

 

toetsweek 2; in deze periode worden op school de Cito-toetsen afgenomen

vandaag worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd

Moederdag

Pinksterweekend en studiedag

 

Juni

17

22

27

 

 

Vaderdag

extra vrije dag voor de kinderen

vergadering van de leerlingenraad

 

Juli

6

 

10

13

 

 

 

rapport 3 wordt aan de kinderen mee naar huis gegeven (bij het laatste rapport zijn geen 10-minuten gesprekken, tenzij op verzoek van de leerkrachten)


slotfeest en afscheid van groep 8

de laatste schooldag, met 's ochtends spelletjes en om 12.00 uur de jaarsluiting

om 12.30 uur begint voor alle kinderen de zomervakantie (t/m 26 augustus)