Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen
inspectierapport

inspectierapport

Leerlingen en ouders  moeten erop kunnen vertrouwen dat onze school onderwijs van voldoende kwaliteit aanbiedt. De inspectie houdt toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen. Daarnaast houdt de inspectie toezicht op de naleveing van de wettelijke vereisten, de rechtmatige besteding van middelen, het financieel beheer en de financiële positie van scholen.

Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoeldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. 

Hieronder vindt u de link naar de beoordeling van onze school, waarin de onderwijsinspectie wederom haar vertorouwen in onze school uitspreekt.

KLIK HIER VOOR HET INSPECTIERAPPORT