Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen
een brede buurtschool

een brede buurtschool

‘waar school, thuis en vrije tijd met elkaar verbonden zijn’                   

De maatschappij verandert en dat maakt dat ouders en verzorgers steeds meer wensen richting de school hebben. Wensen waaraan de basisschool alleen niet kan voldoen en waarbij samenwerking noodzakelijk is.

Een dergelijke samenwerking is ontstaan tussen basisschool De Startbaan en Trias Kinderopvang, welke samen Brede Buurtschool (BBS) De Startbaan vormen. In deze samenwerking is gezocht naar een krachtige verbinding tussen de drie leefwerelden van het kind; school, thuis en vrije tijd.

   

Krachten worden gebundeld om op eigentijdse wijze vorm te geven aan het verzorgen van vroeg- en voorschoolse educatie, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Daarnaast maken de samenwerkingspartners zich ook sterk voor het bieden van tussen- en naschoolse activiteiten en voor het bieden van ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.

Een breed en rijk aanbod dat niet alleen wordt ontwikkeld voor de kinderen en ouders verbonden aan de Brede Buurtschool, maar eveneens voor andere belangstellenden uit de buurt.

Ook de samenwerking zelf vervult een buurtrol in de breedste zin van het woord. De twee partners hebben zich vast gevestigd op de locatie van BBS De Startbaan (Smirnoffstraat 15, te Sassenheim), maar ook de kennis en kunde van andere organisaties en verenigingen actief betrokken in de wijk wordt graag benut.

Binnen BBS De Startbaan worden verschillende expertises verenigd om samen als eenheid een nog beter resultaat voor de kinderen te kunnen bereiken.

Het beste resultaat!