Stel cookie voorkeur in
Leren met hoofd, hart en handen
de leerlingenraad

de leerlingenraad

Ieder schooljaar wordt op De Startbaan een leerlingenraad geïnstalleerd. De leerlingenraad bestaat uit één vertegenwoordiger per groep en komt ongeveer zes keer per schooljaar - of vaker wanneer daar aanleiding toe is - onder leiding van Wendy Zwart (directeur) bij elkaar.

De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen op De Startbaan. In de klas praten zij met de andere kinderen over hun wensen en ideeën. Deze zaken worden vervolgens besproken in de leerlingenraad ter advisering van het docententeam en de directie. Dus de leerlingenraad denkt mee over schoolse zaken en wordt betrokken bij beslissingen die de leerlingen aangaan.

Met o.a. het installeren van de leerlingenraad wil de school de leeringen leren om een eigen mening te vormen, ideeën en meningen te verwoorden, al discussiërend samen een oplossing te vinden, eigen verantwoordelijkheid te nemen, op speelse wijze de werking van een democratie te verkennen en actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap). 
 
Leerlingenraad 2016-2017
 
Leerlingenraad 2015-2016 

Leerlingenraad 2014-2015

Leerlingenraad 2013-2014

Leerlingenraad 2012-2013

Leerlingenraad 2011-2012